Club Kareba agències
Política de Privacitat de Kareba Viatges

1. Informació a l'Usuari

KAREBA VIATGES, S.L. informa als usuaris d’aquest lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació a través del seu lloc web.

KAREBA VIATGES, S.L. és el Responsable del Tractament de les dades personals de l'Usuari, per la qual cosa se li facilita la següent informació referent al tractament de les seves dades:

Finalitat del tractament de les seves dades: Per agilitar la seva gestió administrativa i comptable, i la gestió dels serveis turístics. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

Situacions en les que recollim informació

Si interactues amb nosaltres a través de la Plana Web, podem recavar: el teu correu electrònic, nom públic o alies amb el que t’identifiques, nom i cognoms, telèfon, opinions o observacions que ens remetis, domicili, país, província i imatges.

També, a través de les cookies podem conèixer la teva localització, el tipus de navegador i sistema operatiu i la configuració de navegació de la Plana Web, visita la nostra Política de Cookies per conèixer quines cookies utilitzem.

Pots interactuar amb nosaltres si:

Com recollim la informació: Ens proporciones dades personals al registrar-te al Club Kareba i completar el formulari de contacte o quan et comuniques o contactes activament amb nosaltres de qualsevol altra manera. Per exemple, remetent un correu o utilitzant les eines al menú d’Usuari.

També ens proporciones dades personals quan interactues a través de la Plana Web via cookies i altres tecnologies descrites a la nostra Política de Cookies.

Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l'interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li resultin d'aplicació.

Destinatari o cessió de les dades: Les seves dades seran comunicades als proveïdors dels serveis per procedir a la reserva del bitllet, l'allotjament i mitjà de transports, la tramitació del assegurança de viatge, etc., així com al nostre representant en destinació i a les autoritats pertinents en cas que ens exigeixin la tramitació de visats o passaports.
 

Drets dels interessats:.

  • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
  • Dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades. 

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Ha d'identificar-se degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

  • Adreça postal: KAREBA VIATGES, S.L., C/ DE COLOM, 48 08201 SABADELL (BARCELONA)
  • Adreça electrònica: kareba@karebaviatges.com

2. Informació facilitada per l'usuari

Si ets menor de 18 anys no està permès l'ús de formularis a la nostra web.
 
Els Usuaris, introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats..

3. Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4. Bretxes de Seguretat

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti a la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.