Club Kareba agències

Kareba Responsable

Per què?

Si vivim del què ens ofereix el món, per què no fer del món un lloc millor? Aquesta és la pregunta que sempre ens fem a Kareba Viatges i amb la intenció de donar resposta a la pregunta actuem en conseqüència.
 

Què fa Kareba?

Kareba Viatges col·labora amb l’ONG Insolàfrica i formem part com a socis de l’ONG. Participem de dues maneres actives: una és comunicar als nostres clients la feina i la tasca que Insolàfrica fa de manera incansable al Camerun, convidant a cada viatger a formar part voluntàriament de l’ONG i recollint els donatius econòmics voluntaris; la segona, destinant una part econòmica de cada viatge a l’ONG, el que vol dir que també cada client es partícip, donant i col·laborador d’Insolàfrica de manera directa quan contracta el seu viatge amb nosaltres.

Firma del contracte: PDF

 


Què és Insolafrica?

Insolàfrica és una Organització sense ànim de lucre, constituïda oficialment l'any 2011 per professionals de la salut units per una manera comuna de veure la solidaritat i la cooperació. La zona d'actuació es centra a l'Àfrica Subsahariana, i en concret a Camerun. Les àrees d'actuació d’Insolàfrica són les següents: Formació de professionals de la salut; subministrament de material sanitari a diferents centres de la zona; millora de les infraestructures sanitàries i ajuda humanitària.
 
Projecte Ajuda humanitària al Camerun: Insolàfrica treballa de forma activa en tasques d'ajuda humanitària en l'àmbit sanitari, aportant material sanitari, medicaments, coneixements, roba i material didàctic a la població de Camerun. L'ajuda humanitària en l'àmbit hospitalari i sanitari s'obté principalment a partir de socis col·laboradors públics o privats que ens ajuden amb aportacions de material o diners, convenis amb centres universitaris per tal de compartir espais, material o cooperants tant per a l'exercici didàctic com hospitalari i convenis amb hospitals de Catalunya per tal d'aconseguir material o instrumentació sanitària i medicaments. questa ajuda humanitària en l'àmbit hospitalari i sanitari es fa amb coordinació amb les autoritats sanitàries del Camerun. Aquesta coordinació és indispensable per tal d'optimitzar al màxim els recursos aportats a les zones més necessitades. 
 
Projecte Creació d'una Escola d'Infermeria a Kribi: El present projecte pretén enfortir el sistema de salut de la regió sanitària camerunesa de l’Océan mitjançant la construcció i posada en marxa d'una escola universitària d'infermeria amb capacitat per a 120 alumnes a la població de Kribi.
 
Mes informació: www.insolafrica.org

Kareba viatges + Insolàfrica
Insolàfrica

Insolàfrica

Insolàfrica