Club Kareba agències

Bases concurs fotogràfic

1.- Podrà participar qualsevol viatger prèviament registrat al Club Kareba amb imatges obtingudes durant el seu viatge.
2.- S'admet un màxim de 3 fotografies per participant. Aquestes no han d'haver estat publicades, divulgades o premiades amb anterioritat. Cap tercera part pot tenir llicència o drets sobre les imatges presentades al concurs. Al lliurar la fotografia declara: Ser l'autor de la mateixa i cedir els drets de reproducció de la/es fotografia/es a Kareba Viatges para la seva publicació d'Internet en les seccions de la seva pàgina web i qualsevol tipus de material promocional de la companyia relacionada amb la seva activitat; calendari, catàleg de viatges, decoració agència, etc, sense que l'autor pugui reclamar cap dret ni compensació econòmica pel seu ús.
3.- Les fotografies s'hauran de presentar des de l’apartat concurs fotogràfic del club Kareba en la categoria del concurs corresponent indicant el títol de la imatge. S'acceptaran retocs fotogràfics però no fotomuntatges. Qualsevol fotografia que no compleixi aquests requisits serà exclosa del concurs.
4.- El termini d'entrega de les fotografies és fins el 15 de Desembre.
5.- Hauran tres premis, la millor fotografia de Retrat, la millor fotografia de Paisatge i la millor fotografia de Karebo, tots amb el mateix premi. Notificarem les millors fotografies de les tres categories, a través de la pàgina web i un comunicat per e-mail a tots els participants a partir del dia 25 de Desembre.
7.- La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases, així com la decisió inapel·lable del jurat.
 
PROTECCIO DE DADES
Els participants autoritzen que Dades Personals siguin incorporades a la base de dades de Kareba Viatges així com a publicar el nom i cognom de l’autor de cada fotografia en qualsevol medi. Les Dades tambes'utilitzaran per gestionar aquest concurs promocional, contactar publicar el guanyador i enviar-li el premi i també per enviar comunicacions comercials de Kareba Viatges.
 
PREMI
200 € a utilitzar en qualsevol viatge publicat al website / catàleg de Kareba Viatges o viatge a mida que no comporti cap campanya de descomptes especials i per un import mínim de viatge de 1.000 €.

CONDICIONS PREMI CONCURS FOTOGRÀFIC
1.- El premi només podrà ser utilitzat pel guanyador/titular del concurs de fotografia organitzat per Kareba Viatges.
2.- No es podrà traspassar el premi terceres persones
3.- S'haurà de fer ús del premi, exclusivament, durant la temporada següent.
4.- El premi no s'entregarà mai en efectiu, sinó que es descomptarà del preu del viatge seleccionat i publicat al website / catàleg de Kareba Viatges o viatge a mida que no comporti cap campanya de descomptes especials i per un import mínim de viatge de 1.000 €.
 
JURAT
El jurat d'aquest premi està format per l'equip de KAREBA VIATGES i professionals del món de la fotografia i del periodisme que classificaran les fotografies en tres categories: Retrat, paisatge i Karebo